Filomeno

Investering

Samenwerken met onze klanten betekent soms ook investeren op het juiste moment. Als een idee ons na een kritische review toch overtuigt en de randvoorwaarden het toelaten, investeren we soms zelf in een start-up of een nieuw product. In de regel gebeurt dit via passend aangepaste servicepakketten, maar soms ook door eigen risicokapitaal of van derden in te brengen.